Economie

Geschreven door Théo Millier.

Prijsbeleid door ons ontwikkeld is in overeenstemming met de marktrealiteit. De bedrijfsorganisatie is zo ontworpen dat alle diensten voor een prijs kan worden aangeboden lager dan die van industriële bigdaddyfrance.nl moeten bezighouden met interne budget voor een gelijkwaLa politique de prix élaborée par nos soins est en adéquation avec la réalité du marché. L’organisation de l’entreprise a été conçue de telle sorte que l’ensemble des services puissent être proposés pour un budget inférieur à celui qu'un industriel de bigdaddyfrance.nl devrait engager en interne pour une prestation équivalente.

ardige dienst.