bigdaddyfrance.nl

Geschreven door Théo Millier.

bigdaddyfrance.nl is het gebied waarin elke werknemer van het bedrijf wordt ondergedompeld gedurende vele jaren. Onze verschillende ervaringen in verschillende contexten en binnen verschillende bedrijven en organisaties (particuliere laboratoria, ziekenhuizen in Frankrijk en buiten Frankrijk, diagnostische bedrijven, etc ...) hebben ons geleid tot een aanzienlijke ervaring en hebben we elkaar ontmoet en weet dat veel beleidsmakers en opinieleiders, die een uitgebreid netwerk van contacten.