Afdruk

Geschreven door Théo Millier.

En iedere accommodatie

Uitgever : BigDaddy

Publicatie Regisseur: Theo Muller
101 rue de Paris 75019 ourcq
09 52 58 58 00

contact
Host : OVH SAS http://www.ovh.com

Eigendom en licenties
Deze site is eigendom van en wordt geëxploiteerd door BigDaddy . De presentatie en elk van de elementen , met inbegrip van de op deze website genoemde merken , visuele identiteit en de domeinnaam die op de bigdaddyfrance.nl website ( hierna: " Site" ) , zijn beschermd door de geldende wetgeving intellectuele eigendom en behoren tot BigDaddy . Alle informatie en illustraties zijn uitsluitend bedoeld ter informatie . Deze items zijn onderhevig aan veranderingen op elk moment. Reproductie van de inhoud van deze website geheel of gedeeltelijk, is verboden zonder schriftelijke toestemming van de auteur ( tenzij anders vermeld) .

persoonlijke informatie
De persoonlijke informatie van BigDaddy onderworpen aan een behandeling overeenkomstig de artikelen 39 en volgende van de wet van 6 januari 1978 verzameld , heeft u het recht op toegang tot en rectificatie informatie over u .

Wilt u dit recht van toegang of correctie uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de beschikbaar van deze pagina vormen